U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bewindvoering

  

Met Bewindvoering zorgen voor financiële stabiliteit, creëren rust en werken we aan uw zelfredzaamheid doormiddel van coaching. 

 

Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genaamd, is onder andere voor mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Het moet voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie. Beschermingsbewind moet formeel worden uitgesproken door de kantonrechter. Dit kan worden aangevraagd door: de betrokkene zelf, de partner, familieleden tot de vierde graad, voogd, officier van justitie en de zorgverlener vaar de betrokkene verblijft of mentor.

 

Werkzaamheden bewindvoerder

De bewindvoerder van Maxlife coaching en bewind beheert alles wat onder bewind is gesteld en voert hier de administratie over. De financiële huishouding wordt geregeld en benodigde voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen, etc. worden aangevraagd. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten, van degene voor wie het bewind geldt, in de eerste plaats worden gebruikt voor het levensonderhoud en dat de vaste lasten betaald worden. Wij stellen een budgetplan op en eenvoudige belastingaangifte. Bij schulden, wordt hiervan een overzicht gemaakt en betalingen verricht. Indien de schulden problematisch zijn, begeleiden we u met het aanvragen van de gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

Werkwijze aanmelding

Een aanvraag via Maxlife coaching en bewind, begint met een aanmelding. Hierna nemen wij  contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen wat uw gewenste doel is. Daarnaast vertellen we wat beschermingsbewind inhoudt en kijken we of er een klik is. Omdat wij goed begrijpen dat onderbewindstelling behoorlijk ingrijpend is, hechten wij veel waarde aan wederzijds vertrouwen. Indien u een goed gevoel heeft bij ons, dan leggen we de gemaakte afspraken op papier vast. Hierna sturen wij de benodigde gegevens naar de kantonrechter.

 

Is de rechter akkoord, dan gaat de bewindvoerder van Maxlife coaching en bewind voor u aan de slag. Er wordt een lijst met beschrijving van alle goederen die onder bewind staan opgesteld. De betrokkene mag nu niet meer zelf beslissen over zijn financiën en bezittingen. Er wordt een online kasboek aangemaakt waar u ten alle tijden uw situatie kunt volgen. Samen met u stellen we een budgetplan op en maken we afspraken met  eventuele schuldeisers.