U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Veel gestelde vragen bewindvoering

  Voor wie is bewindvoering?


   

  Bewindvoering, ook wel Beschermingsbewind genaamd, is onder andere voor mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn hun eigen financiële belangen te behartigen. Het moet voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie.

   

  Wat is bewindvoering?


   

  Als iemand niet meer zelf kan beslissen over zijn financiën en bezittingen wordt een bewindvoerder benoemd die daarover (zoveel mogelijk samen met de betrokkene) beslist. Met een onderbewindstelling wordt uw vermogen beschermd. Een bewindvoerder voorkomt dankzij het beschermingsbewind dat iemand misbruik maakt van uw situatie. De bewindvoerder behartigt de belangen van u op het gebied van financiën en bezittingen. Tevens wordt de financiële huishouding bijgehouden. Bewindvoerders worden in alle gevallen benoemd door de kantonrechter.

   

  Werkzaamheden bewindvoering?


   

  De bewindvoerder van Maxlife Coaching en Bewind beheert alles wat onder bewind is gesteld en voert hier de administratie over. De financiële huishouding wordt geregeld en benodigde voorzieningen, zoals bijzondere bijstand en toeslagen, etc. worden aangevraagd. Ook moet de bewindvoerder ervoor zorgen dat de inkomsten van degene voor wie het bewind geldt in de eerste plaats worden gebruikt voor zijn levensonderhoud en dat de vaste lasten betaald worden.

   

  Kan mijn bewindvoering beëindigd worden?


   

  Beschermingsbewind kan worden beëindigd, door tijdsverloop bij benoeming voor bepaalde tijd. Tevens eindigt het, indien u na verloop van tijd uw belangen weer zelf kan behartigen. Verder eindigt het bewind van rechtswege als de cliënt overlijdt. Beëindiging geschiedt door een verzoek in te dienen bij de kantonrechter.

  Bij overlijden van de bewindvoerder beëindigd de beschermingsbewind ook. U kunt er dan voor kiezen om verder onder bewind te gaan met een andere bewindvoerder van Max life Coaching en Bewind. Deze is bekend met onze normen en waarden. Uw merkt hier verder niets van mede omdat uw administratie blijft waar die is.